asdfasdfasdf
Usluge

U kartonu usluga se evidentiraju sve pružene usluge. U ovaj karton su inkorporirani i statusi. Oni su tako uklopljeni u usluge da se mogu hronološki pratiti promene statusa i/ili promene u denticiji posle pružene usluge.

Ponuđeni izbori usluga za neki zub su zavisni od trenutnog statusa zuba tako da se meni usluga prilagođava zubu kome se pruža usluga. Evidentiraju se svi relevantni parametri usluge kao što su naziv, lekar, administrator, tehničar ako je usluga protetska, cena, status plaćanja kao i napomena ako je to potrebno. Pored toga uz uslugu je moguće pridružiti bilo kakvu grafičku informaciju.
Pozicioniranjem miša na neki zub se dobija istorija usluga na tom zubu.
Usluge Istorija usluga na zubu
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo