asdfasdfasdf
Tehnika

U ovom modulu se evidentiraju radovi pacijenta sa svim tehnološki bitnim parametrima. Karton radova je napravljen tako da prati uobičajenu komunikaciju između stomatologa i tehničara.

Tehnika Tehnika - PRINT
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo