asdfasdfasdf
Status

Prilikom otvaranja kartona za novog pacijenta otvara se automatski i karton statusa sa očekivanom zdravom denticijom koj je primerena starosti pacijenta. Denticija može biti ili stalna ili mešovita ili mlečna. Ukoliko se denticija razlikuje od ponuđene onda se kroz uzimanje statusa to evidentira i grafučki prezentira.
Ponuđeni izbori potencijalnih statusa su zavisni od trenutnog statusa zuba tako da se meni statusa prilagođava zubu kome se uzima status. Na primer ako je zub izvađen može se očekivati da je naredni status implant, ili član mosta, ili proteza, ili prečka i to su izbori u status meniju.

Epidemiološki parametri kao što su kep, KEP, kiz i KIz se trenutno izračunavaju na osnovu unetog statusa.

Pacijent može imati više statusa.
Uz svaki status se mogu pridružiti i dodatni grafički i/ili tekstualni podaci kao što su rendgen snimci, fotografije statusa, ili bilo kakav skenirani dokument ( izveštaj specijaliste, analiza krvi,…).
Komparativni pregled svih ili samo nekih statusa je moguć kroz opciju pogleda u višestruke statuse.

Status Pogled u višestruke statuse
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru
  Status - PRINT
 

Diskobolos 2005 za zdravstvo