asdfasdfasdf
Saveti
Saveti je moduo koji pokriva savete pacijentima. Obzirom da pacijenti neposredno posle ozbiljnijih intervencija najčešće nisu u moućnosti da zapamte usmeno izrečeni savet predviđeno je da se savet može odštampati i dati pacijentu.
Razvrstani su po stomatološkim granama, imaju svoj naslov kao bližu odrednicu a zatim i/ili tekst i/ili sliku.
Saveti Saveti - PRINT
prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo