asdfasdfasdf
Računi

Ovaj modul pokriva generisanje i štampanje računa na osnovu pruženih usluga.

U praksi je često potrebno izdati račun koji ne zavisi od stvarnog statusa plaćanja. S druge strane, ako se račun izdaje za potrebe naplate od socijalnog osiguranja, ne moraju se sve pružene usluge prikazati u računu jer se neke od njih i ne mogu naplatiti prema politici socijalnog osiguranja.

Ako se račun izdaje za potrebe naplate od stranog socijalnog osiguranja onda je dobro da se specifikacija pruženih usluga može dati na nekom od svetskih jezika i izražena u nekoj od svetskih valuta. Sve ovo rešava modul Računi.

Računi Računi - PRINT
prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo