asdfasdfasdf
Pomoć - Help
Iz svakog stanja čekanja tj. uvek kada stomis očekuje akciju korisnika moguće je dobiti pomoć za fokusirani modul pritiskom na funkcionalnu tipku F1.

Sadržaj pomoći se može koristiti i u edukativne svrhe jer je logički organizovan na sličan način (drvoliko) kao i stomis tako da se lako i asocijativno mogu pronaći željene informacije.
Definicije elemenata ekrana aplikacije Toolbar
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo