asdfasdfasdf
Plan radova

Spisak mogućih – varijantnih planova radova za pacijenta sa detaljnim opisom svakog plana rada.

Plan rada – predračun se može odštampati sa specifikacijom na nekom od svetskih jezika i u nekoj od svetskih valuta.

Plan radova Predračun - PRINT
prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo