asdfasdfasdf
Plaćanja / Avansi

U okviru celpkupnog odnosa sa pacijentom evidencija plaćanja usluga i promene avansa je od izuetnog značaja te je plaćanjima i avansima poklonjena posebna pažnja.

Pacijentu je moguće izdati “izvod” sa svim promenama plaćanja i avansa.

Plaćanja / Avansi Plaćanja / Avansi - PRINT
prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo