asdfasdfasdf
Motivacija
Motivacija je moduo koji služi za motivaciju pacijenta. Prikazuju se tipični slučajevi sa tokom planiranih radova i postignutim efektom.
Motivacije su razvrstane su po naslovu i stomatološkim granama i mogu imati dodatni opis i više slika.
Motivacije se prikazuju pacijentima u formi niza slika sa komentarima.
prikaži uvećano u posebnom prozoru
 

Diskobolos 2005 za zdravstvo