asdfasdfasdf
Moji podaci
Moji podaci su lični podaci koji pripadaju trenutno aktivnom korisniku stomis-a. Korisnik može biti ili lekar ili sestra. Obzirom na broj i tip podataka oni su podeljeni u kartice.
Moji opšti podaci - Opšti podaci korisnika uključujući podatke o ulozi koju korisnik ima i podmoduo za promenu lozinke. Svaki korisnik ima pravo da unosi i menja svoje lične podatke bez prava promene statusa i uloge na sistemu što čini lekar vlasnik. Moje obaveze - Izvod iz knjige zakazivanja koji se odnosi na trenutno aktivnog korisnika. Ova kartica je prikazana odmah po startovanju sistema kako bi korisnik mogao da vidi svoje obaveza i eventualno direktno otvori karton pacijenta.
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru
Moj dnevnik - Izvod iz dnevnika rada i to samo onaj deo koji se odnosi na trenutno aktivnog korisnika. Ako je osnovna uloga korisnika sestra onda se ova kartica ne vidi.
Dnevnik može biti prikazan po pruženim uslugama, plaćenim uslugama i neplaćenim uslugama.
Moje isplate - lekar - Ispalte učinjene trenutno aktivnom korisniku - lekaru. Osnovna razlika je između lekara i sestre je u tome što je lekareva isplata direktno vezana za naplatu dok se sestri isplate funkcionalno i vrednosno vezuju za druge parametre koji nisu pedmet stomis-a.
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru
Moje isplate - sestra - Ispalte učinjene trenutno aktivnom korisniku - sestri.  
prikaži uvećano u posebnom prozoru  
 

Diskobolos 2005 za zdravstvo