asdfasdfasdf
Kupovina
Direktna kupovina se preporučuje kada potrebna računarska oprema već postoji.
Cena zavisi od izabranih modula, broja korisnika, broja umreženih računara, obuke i podrške.
Postoje tri osnovna modela stomisa i to stomis a, stomis b i stomis.
Pored pomenutih modela može se konfigurisati bilo koja grupa modula tako da se maksimalno prilagodi potrebama stomatologa odnosno ordinacije.
U tabeli su dati namena i cena osnovnih modela.
Pored kupovine moguće je i mesečno iznajmljivanje stomisa.
Oznaka
Namena
Cena(EUR)
stomis a
Namenjen je manjim stomatološkim ordinacijama koje su u početnoj fazi uvođenja računara i informacionog sistema.
Po prihvatljivoj ceni je ponuđeno visoko profesionalno, referentno i moderno rešenje koje prati osnovne potrebe stomatološke ordinacije. U cenu je uključena instalacija na jednom računaru, obuka od dva sata i garancija od godinu dana.
Može se naknadno proširivati novim modulima u zavisnosti od potreba ordinacije ili, uz obezbeđenje dodatnih prava, instalirati na više računara.
Kratak opis >>>

500stomis b

Namenjen je poslovno zahtevnijim ordinacijama sa dva računara i više zaposlenih.
U cenu je uključena instalacija na dva računara, obuka od deset sati, kontinualna telefonska podrška, garancija od godinu dana i nove verzije programa u toku trajanja garancije.
Može se naknadno proširivati novim modulima u zavisnosti od potreba ordinacije ili, uz obezbeđenje dodatnih prava, instalirati na više računara.
Kratak opis >>>

800


stomis

Namenjen je stomatološki i poslovno vrlo zahtevnim ordinacijama sa dva računara i više zaposlenih.
U cenu su uključene sve opcije stomis-a, instalacija na dva računara na teritoriji Beograda, obuka od deset sati za lekare, obuka od petnaest sati za sestre, kontinualna telefonska podrška, garancija od godinu dana i nove verzije programa u toku trajanja garancije.
Može se, uz obezbeđenje dodatnih prava, instalirati na više računara.

1.400Oznaka Kratak opis
stomis a
Karton pacijenta se satoji od opštih podataka, opšteg zdravstvenog stanja, statusa, usluga, evidencije plaćanja, izdavanja računa, knjige zakazivanja i evidencije svih zakazanih termina. U okviru opštih podataka je i deo sa podacima o socijalnom osiguranju što je priprema za situaciju kada će Fond zdravstvenog osiguranja ugovarati sa privatnim stomatološkim ordinacijama stomatološku zaštitu svojih osiguranika. Izdavanje računa je moguće u jednoj od svetskih valuta i/ili na jednom od svetskih jezika. Pored toga pacijent može dobiti status VIP i/ili specijalnu kategoriju u odnosu na osnovni cenovnik ordinacije.
U modulu Ordinacija su podmoduli Cene, Usluge, Izveštaji i Administracija.
U okviru modula cene se definišu cene usluga i važeća kursna lista.
Modul Usluge definiše svojstva usluga ( šifra, cena, naziv, stomatološka grana). U okviru Izveštajia su Dnevnik rada ordinacije i Dnevni izveštaj. Dnevnik rada ordinacije daje za neki period spisak pruženih, plaćenih i neplaćenih usluga. Dnevni izveštaj daje broj pruženih i naplaćenih usluga za neki dan, spisak dužnika i spisak pacijenata kojima je rođendan na taj ili neki bliski dan.
Modul Administracija daje vlasniku uvid u pojedinačne dnevnike rada zaposlenih, definiše prava pristupa pojedinim modulima u zavisnosti od uloge koju neko ima u ordinaciji ( vlasnik, zaposleni stomatolog, glavna sestra, sestra). Pored toga u modulu Administracija je i deo sa dijagnozama po MKB 10. Ovaj šifarnik će se koristiti prilikom izveštavanja prema Fondu zdravstvenog osiguranja.
Zaštita podataka od gubitka zbog kvara računara je obezbeđena kroz jednostavno pravljenje sigurnosne kopije (backup-a).
stomis b
Sve što je u stomis a, manipulacija avansima, mesečni i godišnji izveštaji, statistika, sms, e-mail i poštanska komunikacija, masovna štampa koverata.
Cene su izražene u EUR a naplata je isključivo u dinarima preko računa uz prethodno potpisan ugovor.

Detaljan cenovnik/ponudu ćemo Vam poslati na Vaš zahtev.
Kontakt: Kupovina
stomis korisnici
Korisnici ranijih verzija stomis-a ostvaruju popust po osnovu dužine korišćenja i održavanja.
Importovanje podataka je u potpunosti podržano.

Kontakt: stomis korisnik
Prva ordinacija
Za mlade stomatologe koji prvi put otvaraju sopstvenu ordinaciju nude se posebne kreditne pogodnosti.

Kontakt: 
Prva ordinacija

Diskobolos 2005 za zdravstvo