asdfasdfasdf
Kolege iz ordinacije
Kolege iz ordinacije je moduo u kome su dati javni podaci o kolegama iz ordinacije. To su oni podaci koje je kolega sam dao u modulu Moji podaci kao i njegove obaveze iz knjige zakazivanja. Kolega se može putem sms-a ili e-mail-a obavestiti o obavezama ili mu se može odštampati potsetnik obaveza.
Opšti podaci - Prikazani su opšti podaci korisnika uključujući podatke o ulozi koju korisnik ima. Obaveze - Obaveze kolege tj. izvod iz knjige zakazivanja koji se odnosi na kolegu.
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru