asdfasdfasdf
Kolege
Kolege je moduo u kome su dati podaci o kolegama van ordinacije a sa kojima je ordinacija u polsovnom ili privatnom odnosu. Podaci se mogu dodavati, menjati, štampati ili brisati uz uslov da je to dozvoljeno ulozi koju korisnik ima.
Kolegi je moguće poslati sms poruku ili e-mail ili odštampati koverat sa adresnim podacima i poslati pismo.
prikaži uvećano u posebnom prozoru
 

Diskobolos 2005 za zdravstvo