asdfasdfasdf
Dan D
Dan D je moduo u kome je prikazana lista pacijenata kojima je pružena vremenski uslovljena usluga i očekuje se da se pacijentu zakaže termin. Vremenski uslovljene usluge su one usluge posle kojih sledi bar još jedna poseta. Na primer hiruško vađenje zuba posle kog je potrebno ukloniti konce ili redovni stomatološki pregled na 180 dana. Lista služi samo kao podsetnik i poseta nije automatski zakazana.
Pacijentu se može poslati sms poruka ili e-mail ili adresirati koverat i poslati pismo kao podsetnik za zakazivanje posete.
prikaži uvećano u posebnom prozoru
 

Diskobolos 2005 za zdravstvo